Dịch vụ hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hiệp Hội Tương Trợ Người Đông Dương Springvale (SICMAA) được sự tài trợ của chính phủ tiểu bang Victoria có chương trình đặc biệt để trợ giúp quý vị gặp khó khăn trong giai đoạn COVID-19.

Tại SICMAA, một đội ngũ nhân viên được tuyển chọn và thành lập gồm những người có khả năng và tâm huyết để phục vụ giúp đỡ đồng bào khắp các vùng Đông, Đông Nam, Tây và Bắc Victoria.

Chúng tôi biết rằng trong thời kỳ khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra này, đồng bào không chỉ cần về thông tin mà còn cần sự hổ trợ thực tế trong các lãnh vực khác như sức khoẻ, nhà cửa, Centrelink, tìm việc, …

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Cung cấp các thông tin về COVID-19
  • Giúp đỡ các gia đình neo đơn, thăm hỏi, cung cấp các thông tin cũng như hướng dẫn để kết nối các dịch vụ hỗ trợ bao gồm “Gói cứu trợ khẩn cấp” dành cho những trường hợp đặc biệt, giúp đỡ khi bị bạo hành trong gia đình, dịch vụ gia cư, và sức khỏe v.v…
  • Điền đơn xin các hỗ trợ từ chính phủ, Dịch vụ tìm việc, Centrelink, hỗ trợ tiền điện /nước/gas v.v…
  • Kết nối quý vị với các dịch vụ hỗ trợ dành cho người cao niên và khuyết tật

Tất cả các dịch vụ do chúng tôi cung cấp đều miễn phí và được bảo mật.

Mọi chi tiết cũng như để được trợ giúp, xin vui lòng với chúng tôi như sau:

Tổng quát:

Bà Bé Hà –      Mob: 0403 651 483       Email: bha@sicmaa.com

Vùng miền Tây và miền Bắc Melbourne:

Elisa Huỳnh – Mob: 0406 900 696       Email: ehuynh@sicmaa.com

Phúc Nguyễn –          Mob: 0439 775 725       Email: pnguyen@sicmaa.com

Vùng miền Đông và Đông Nam Melbourne:

Phiếm Trần –   Mob: 0432 929 308      Email: ptran@sicmaa.com

Triều Trần –    Mob: 0413 732 186       Email: ttran@sicmaa.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s