Buổi nói chuyện online về “Giấc ngủ và mệt mỏi”

Thông Báo V/V: Buổi nói chuyện online về “Giấc ngủ và mệt mỏi”

Hiệp Hội Tương Trợ Người Đông Dương Springvale (SICMAA) kính mời Quý vị nghe buổi nói chuyện bằng tiếng Anh của cơ quan Bolton Clarke với chủ đề “Giấc ngủ và mệt mỏi” từ 11 giờ đến 12 giờ trưa ngày thứ Năm 01/10/20 bằng cách liên lạc qua mạng bằng Microsoft Team.

Nếu Quý vị muốn tham gia xin liên lạc email với sicmaa: sicmaa.bh@bigpond.com và chúng tôi sẽ gởi link qua để quý vị tham gia.

Mong Quý vị tham gia vào buổi nói chuyện hữu ích này.

Thay mặt Ban Quản Trị
Be HA OAM, J.P
Chủ Tịch

ThongBaoBolton1

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s